Nowe relacje partnerskie pomiędzy kierownikami a pracownikami wymagają zdolności do wspierania, szkolenia i dopingowania pracowników. Efektywne przywództwo ma na celu dokładne sprecyzowanie, które zachowanie przywódcze jest najbardziej odpowiednie w konkretnych warunkach i które w efekcie doprowadzi do najlepszych wyników. Dlatego też, niezależnie od podejścia behawioralnego czy awaryjnego, istotna jest analiza sytuacji, w jakiej się znajdujesz, a następnie użycie najwłaściwszej strategii. To pomaga budować relacje, rozwijać kompetencje i samodzielność w innych, osiągać wyższy poziom zaangażowania, więc to wszystko przekłada się na korzyści dla lidera, pracownika, a tym samym dla organizacji.

Rozwój dowództwa jest jednym z kluczowych obszarów, który pozwala utrzymywać przewagę nad konkurencją niezależnie od modelu biznesowego czy branży.

Ponieważ zdolność adaptacji kulturowej odgrywa kluczową rolę w rozwoju tych umiejętności przywódczych, stworzyliśmy łatwy we wdrożeniu, ale niesamowicie efektywny program dedykowany liderom globalnych zespołów lub projektów. Ten program doskonale przystosowuje się do uczestników potrzebujących być obecnymi na specyficznych rynkach/kulturach.

  1. Świadomość międzykulturowa – rozwijaj swoje silne i słabe strony, gdy zmieniasz zarządzanie na globalne,
  2. Biznes jako codzienność na całym świecie – charakter kultury i zachowań biznesowych na rynkach, którymi się interesujesz,
  3. Dowodzenie zespołami globalnymi – umiejętności przywódcze do zarządzania środowiskiem globalnym.
  • filmy
  • grupowa dyskusja
  • czytanie, zbieranie informacji
  • ćwiczenia praktyczne prezentowania

8 godziny

  • Kierownicy, chcąc być wysoce efektywnymi liderami muszą szkolić się z tego, jak dostosowywać różne style dowodzenia do różnych sytuacji.
  • Min – 8
  • Max – 16