Rekrutacja i selekcja – rosnąca złożoność środowiska pracy wymaga podejmowania strategicznych decyzji. Dlatego rola szefa zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat i nie jest on już zdolny do kontrolowania wszystkich procedur na własną rękę. Obecnie szefowie odnoszący sukcesy wybierają mądre ruchy jak w grze w szachy, do której potrzebują partnerów i to oni wybierają sobie kluczowych współpracowników, z którymi będą działać.

W ambitnym otoczeniu kierownik ma do wyboru dwa kierunki.

Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny dla utalentowanych profesjonalistów, dlatego kierownik musi być pewny, że stwarza barwne środowisko, w którym pracownicy mogą spełniać swoje potrzeby, takie jak prywatny rozwój, równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym oraz docenienie ich wysiłków w pracy.

Konkurencja w sprzedaży wymaga od kierownika przyjęcia roli poszukiwacza kluczowych pracowników oraz mądrej i szybkiej wymiany ludzi, by zapewnić barwny, skuteczny rozwój dla przyszłych pracowników.

Te dwa kierunki są ściśle powiązane: idealny kierownik stwarza układ, w którym nie ma przegranych, dostosowując cele prywatne z firmowymi. Jednakże, tak jak w zwycięskiej drużynie piłkarskiej, ludzie mający różne role powinni wykonać swoje zadania zgodnie z wymaganymi kompetencjami zanim będą dumni z doskonałych wyników, swojego udziału i nagród za swój potencjalny sukces.

Nieliczenie się ze specyfiką branży, lokalnymi kryzysami, dostępnymi kandydatami, barierami kulturowymi, trudnymi charakterami stwarza zagrożenie dla prowadzonego procesu rekrutacji. To jest ten czas, kiedy możesz zmienić klasyczne, ale inwazyjne podejście oparte na sprawdzonych postępowaniach na podejście bardziej dyplomatyczne i łagodne. Można to uczynić poprzez prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych opartych albo na zasadzie projektywności (w celu głębszego zrozumienia motywacji kandydata), albo na zasadzie nadawania zadaniom priorytetów (technika In Basket). Można także posłużyć się testem psychometrycznym, by uzyskać wyższą dokładność prognoz.

Strategia powinna być dobierana indywidualnie do charakteru: inna dla ludzi związanych z branżą IT, inna dla pracowników obsługi klienta. Dlatego twórz ją prostą i piękną!

Co zyskasz:

 • Zbudujesz strukturę swojego podejścia do rozmów kwalifikacyjnych,
 • Efektywne techniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • Narzędzia do zwiększania przewidywalności w procesie rekrutacyjnym,
 • Profilowanie ludzi,
 • Podejmowanie właściwych decyzji rekrutacyjnych.

Kompetencje odgrywają kluczową role w dostarczaniu dóbr lub lepszych wyników pracy. W celu wybrania właściwego kandydata podstawową rzeczą jest ocena jego indywidualnych kompetencji. “Kluczem odkrycia tego, jak ktoś będzie radził sobie w pracy jest zebranie i przeanalizowanie przykładów, jak on/ona postąpił w podobnych sytuacjach w przeszłości”. Te sytuacje mogą być dopasowane do spodziewanych szczebli dla określonych stanowisk, co ułatwi prowadzącemu rozmowę kwalifikacyjną podjęcie obiektywnej decyzji.

Co zyskasz:

 • Przygotujesz się efektywnie do strukturalnej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Przygotujesz odpowiednie pytania i użyj efektywnych technik prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • Uzyskasz informacje o zainteresowaniach kandydata/kandydatki oraz informacje z nim/nią związane,
 • Ocenisz uzyskane odpowiedzi,
 • Obiektywnie ocenisz, czy dany kandydat nadaje się na dane stanowisko,
 • Zaoferujesz pracę kandydatowi,
 • Zatrudnisz właściwych ludzi na właściwe stanowiska.
 • Filmy
 • dyskusja grupowa
 • czytanie, zbieranie informacji
 • prezentacja ćwiczeń praktycznych

8  hours

 • Lead Associate
 • Analyst, Managers
 • Min – 8
 • Max – 16