Dlaczego Barwne kultury?

Zrozumienie, że się różnimy jest pierwszym krokiem w rozwiązywaniu zagadki komunikacji międzykulturowej.

Gdy zapoznamy się z tymi różnicami kulturowymi, możemy ‘zmienić nasze własne nastawienie’, być ‘świadomym’ w komunikacji z innymi, być zrozumianym przez drugą stronę i zrobić interesy.

„Ludzie bliscy są sobie naturą, ale dalecy przyzwyczajeniami” – Konfucjusz

Poza odległością i językiem, sprawne porozumiewanie się pomiędzy kulturami oznacza także dostosowywanie swojego przekazu do bardzo różnych odbiorców, często z bardzo różnymi lub nawet przeciwnymi wartościami, do których jesteś przyzwyczajony.

To może być trudne i nawet zniechęcające zadanie w wielu organizacjach. Jednym z głównych powodów takiej sytuacji może być założenie, że kultura firmowa jest jedna niezależnie od lokalizacji biura czy prywatnych preferencji zatrudnionych. Takie założenie może być właściwe na najwyższych poziomach, ale komunikacja ma niuanse i charakterystykę, która wykracza poza uregulowane zachowania korporacyjne – jest głęboko zakorzeniona w ludziach.

To jest powód, dla którego przeszkolenie w dostrzeganiu i wykorzystywaniu różnic kulturowych w komunikacji staje się jedną z ważniejszych umiejętności kierowników i zwykłych pracowników w międzynarodowych firmach.

Szkolenie obejmuje całą podstawową wiedzę potrzebną do skutecznego funkcjonowania w środowisku międzykulturowym.

Co zyskasz:

 • Główne różnice kulturowe w zbliżającej się komunikacji,
 • Jak przystosować tę samą wiadomość do trzech głównych stref kulturowych: Europy, Azji, Ameryki,
 • Rozpoznane przeszkody w komunikacji i jak sobie z nimi radzić.

Pomimo niezwykłego postępu ekonomicznego, tradycje kulturowe Indii wciąż wywierają silny wpływ na niemal każdy aspekt ludzkiego życia, w tym biznesu.

Indie są mieszanką kultur i ta różnorodność kulturowa daje im zdolność do przystosowania się i rywalizowania na światowych arenach biznesowych.

Ten program stanowi możliwość omówienia i zrozumienia wartości kulturowych Indii oraz tego, jak wpływają one na relacje biznesowe.

Co zyskasz:

 • Zrozumiesz poziomy kultury,
 • Zrozumiesz wpływ kultury na biznes,
 • Nawiążesz lepsze kontakty z kolegami z Indii, a stereotypy i uogólnienia pozostawisz za sobą,
 • Zastosujesz się do nakazów i zakazów.

Dziś, jak nigdy wcześniej, sukces biznesowy wymaga świadomości międzykulturowej i skutecznych umiejętności komunikacji między kulturami. Praca, spotkania, transakcje, negocjacje oraz korespondencja z kolegami lub klientami z różnych kultur mogą być polem minowym. Jeden zły ruch lub błąd w podstawowym zrozumieniu mogą zrujnować lub opóźnić efekty miesięcy prac. Kurs pomoże nam zrozumieć i docenić różnice międzykulturowe i promować przejrzystą komunikację.

Co zyskasz:

 • Pozbędziesz się barier, zbudujesz zaufanie i wzmocnisz relacje, otworzysz horyzonty i wypracujesz zauważalne efekty w dążeniu do sukcesu biznesowego,
 • Most pomiędzy różnicami kulturowymi między Wielką Brytanią a pozostałymi krajami europejskimi,
 • Zrozumiesz historię, obyczaje i styl życia Wielkiej Brytanii,
 • Zrozumiesz nakazy i zakazy stosowane w brytyjskim społeczeństwie,
 • Zbudujesz zaufanie w relacjach z klientami,
 • Zbudujesz wiarygodność.

Wkład Włoch w kulturę był ogromny na przestrzeni wieków, pozostawiając na niej niezwykły i silny ślad. Idealna mieszanka włoskiej kultury jest przyprawiona sztuką, stylem, dobrym smakiem i możliwościami biznesowymi.

Gdy mowa jest o Włoszech, zdolność do używania właściwego języka i odpowiednich gestów jest bardzo ważna w komunikacji interpersonalnej. Gesty rąk i kontakty osobiste są cechą charakterystyczną włoskich konwersacji. Także pierwsze wrażenia stają się trwałymi wrażeniami we Włoszech i dobry wizerunek jest niezwykle istotny dla Włochów.

Ten program stanowi możliwość do wprowadzenia i zrozumienia włoskich wartości kulturowych i tego, jak wpływają na relacje biznesowe. Szkolenia międzykulturowe są istotne dla globalnej ekspansji w każdym biznesie. Jeśli pragniesz rozwijać się i pracować z Włochami, to jest właściwy program dla Ciebie.

Co zyskasz:

 • etykietę biznesową we Włoszech,
 • praktykę w pracy,
 • zrozumeisz elementy, z których składa się włoska kultura,
 • wstępne założenia i stereotypy o Włoszech,
 • postawy i wartości we włoskiej kulturze biznesowej.

Gdy mowa jest o Indonezji, główną różnicą kulturową jest komunikacja wysokiego kontekstu. To oznacza, że większość informacji podstawowych jest znanych o osobach, z którymi się współpracuje i robi interesy. Z powodu nacisków kulturowych w relacjach długoterminowych i współzależności, wspólne zrozumienie jest domniemane pomiędzy członkami grupy indonezyjskiej.

Ten program jest możliwością wprowadzenia i zrozumienia wzorów komunikacji i ich wpływu na biznes.

Co zyskasz:

 • Zrozumiesz nakazy i zakazy w codziennym życiu,
 • Zrozumiesz główne wartości i ich znaczenie dla biznesu,
 • Zbudujesz i utrzymasz wiarygodność,
 • Zastosujesz protokół biznesowy oraz lokalne osobliwości środowiska biznesowego,
 • Ukształtujesz swoje umiejętności biznesowe (zarządzanie ludźmi, relacje z klientami) zgodnie z lokalnymi wymaganiami