Program odkryć jest programem poświęconym temu, jak zarządzać całym cyklem życia pracownika na całym świecie z szczególnym spojrzeniem na różnice kulturowe.

To jedyny program, który potrzebujesz, być zacząć odnosić sukcesy w przypadku outsourcingu projektów, otwierania biur lub pokonywania wyzwań związanych z Twoimi pracownikami za granicą.

Program jest kompletnym zbiorem dla specyficznych branż:

 • produkcja,
 • outsourcing procesów biznesowych (BPO)
 • IT

Moduły:

 1. Rekrutacja i selekcja – głębokie spojrzenie na temat tego, jak przystosować Twoją strategię rekrutacyjną do specyficznych rynków z uwzględnieniem tego, jak przygotować poszukiwania, przeprowadzić rozmowy i zatrudnić właściwych kandydatów.
 2. Integracja – jakie są specyficzne oczekiwania pracowników w różnych kulturach i jakie czynniki wpływają na udaną integrację w zespołach.
 3. Ocena wyników – jak przekazać opinie i uzyskać zgodę na cele biznesowe.
 4. Style zarządzania – spojrzenie na preferowane style zarządzania w różnych kulturach, co ma pomóc Tobie zrozumieć zyski, ryzyka i różnice pomiędzy globalnymi zespołami zarządzającymi.

Moduły:

 1. Rekrutacja i selekcja – głębokie spojrzenie na temat tego, jak przystosować Twoją strategię rekrutacyjną do specyficznych rynków z uwzględnieniem tego, jak przygotować poszukiwania, przeprowadzić rozmowy i zatrudnić właściwych kandydatów.
 2. Integracja – jakie są specyficzne oczekiwania pracowników w różnych kulturach i jakie czynniki wpływają na udaną integrację w zespołach.
 3. Ocena wyników – jak przekazać opinie i uzyskać zgodę na cele biznesowe.
 4. Style zarządzania – spojrzenie na preferowane style zarządzania w różnych kulturach, co ma pomóc Tobie zrozumieć zyski, ryzyka i różnice pomiędzy globalnymi zespołami zarządzającymi.

Moduły:

 1. Rekrutacja i selekcja – głębokie spojrzenie na temat tego, jak przystosować Twoją strategię rekrutacyjną do specyficznych rynków z uwzględnieniem tego, jak przygotować poszukiwania, przeprowadzić rozmowy i zatrudnić właściwych kandydatów.
 2. Integracja – jakie są specyficzne oczekiwania pracowników w różnych kulturach i jakie czynniki wpływają na udaną integrację w zespołach.
 3. Ocena wyników – jak przekazać opinie i uzyskać zgodę na cele biznesowe.
 4. Style zarządzania – spojrzenie na preferowane style zarządzania w różnych kulturach, co ma pomóc Tobie zrozumieć zyski, ryzyka i różnice pomiędzy globalnymi zespołami zarządzającymi.